PROFIL DIVÍZIE

Spoločnosť AQUASYS spol. s r.o. sa v niekoľkých posledných rokoch, predovšetkým vďaka skvelému strojovému vybaveniu a profesionalite svojich zamestnancov, presadzuje iv oblasti dopravných stavieb.

Presadenie sa v tejto náročnej oblasti stavebníctva v dnešnej neľahkej ekonomickej situácii je výsledkom správne zvoleného prístupu vedenia spoločnosti pri zavádzaní najmodernejších technológií a investícií do technického zázemia firmy aj potenciálu svojich zamestnancov. Už od začiatku svojho pôsobenia na trhu stavebných prác kladie spoločnosť dôraz na dosiahnutie najvyššej kvality realizovaných zákaziek a na udržanie konkurencieschopnosti predovšetkým využívaním moderného strojového a technologického vybavenia. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa, byť vždy o krok vpred pred konkurenciou, používame na našich stavbách technológie, ktoré nie sú doteraz štandardom ani na technologicky oveľa náročnejších stavbách.

Takým príkladom je systém "TOPCON 3D GPS +", určený na riadenie výšky a sklonu radlice stavebného stroja v teréne a využívajúce GPS satelitné nivelačné technológie. TOPCON využíva nielen signálu z amerických GPS satelitov, ale aj signálu z ruských GLONASS satelitov, vďaka čomu môže pracovať 24 hodín denne a hlavne dosahovať veľmi presných výsledkov (až + / - 5 mm v horizontálnom smere a + / - 15 mm v smere vertikálnom). Výhody používania najmodernejších nivelačných systémov nám umožňujú realizovať aj tie najnáročnejšie dopravné stavby s maximálnou presnosťou a vysokou produktivitou práce.

Dopravní stavby

Spoločnosť AQUASYS spol. s r.o. zameriava svoju činnosť predovšetkým na výstavbu a rekonštrukcie diaľnic a pozemných komunikácií všetkých typov, výstavbu cyklistických trás, spevnených plôch, parkovísk alebo chodníkov. Medzi realizovanými projektmi sa objavujú tiež rekonštrukcie či výstavby mostných objektov, skúsenosti máme aj so sanáciami sesutých svahov. Pôsobnosť spoločnosti sa postupne rozširuje na celé územie našej republiky.

Kvalitné strojové vybavenie a dlhoročné skúsenosti v odbore pre našich obchodných partnerov zárukou kvality a vzájomne výhodnej spolupráce. Naším cieľom je, aby sa meno spoločnosti stalo ako pre zákazníkov, tak pre zamestnanca symbolom profesionality, kvality a istoty.

Vykonávame:

  • výstavbu pozemných komunikácií všetkých typov
  • výstavbu chodníkov a spevnených plôch
  • výstavbu cyklistických trás
  • kompletná rekonštrukcia komunikácií, vrátane ich odvodnenie
  • realizáciu konštrukčných vrstiev pomocou GPS nivelácie
  • rekonštrukcia a výstavba mostných objektov
  • sanáciu svahov
AKTUALITY

Dokončení stavby

Předání stavby „I/23 Vladislav-Studenec
» Viac