render('mapa.phtml')*/?>

Výstavba polních cest C 30, C 35 a C 36 včetně IP 29 v k.ú. Skrbeň

Výstavba polních cest C 30, C 35 a C 36 včetně IP 29 v k.ú. Skrbeň
Realizace: 02/2008 – 11/2008
Investor: Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Olomouc
Finanční objem: 4 637 925,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • realizace zářezů
  • sanace podkladních vrstev vápennou stabilizací
  • zřízení nových podkladových vrstev
  • realizace vrchní vrstvy z penetračního makadamu

AKTUALITY

Obchvat Nové Veselí

Stavíme pro vás 5km dlouhý obchvat Nového Veselí
AQUASYS - obchvat Nové Veselí

I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka

Výstavba přeložky silnice I/19 v úseku mezi stávajícím dočasným napojením místní komunikace průmyslové zóny města Žďáru nad Sázavou se silnicí III/35421 a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice pokračovala dle schváleného harmonogramu i v uplynulém období.

Obchvat I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na stavbě obchvatu města Žďáru nad Sázavou – Mělkovice.

Cyklostezka Ostrov nad Oslavou

V měsíci prosinci jsme dokončili stavbu "Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou".

Místní komunikace v obci Cikháj

V první polovině září jsme dokončili terénní úpravy u nově provedených místních komunikací v obci Cikháj.

Dokončení stavby

Předání stavby „I/23 Vladislav-Studenec
» Více