render('mapa.phtml')*/?>

Silnice II/360, Velké Meziříčí obchvat - 2. stavba

Silnice II/360, Velké Meziříčí obchvat - 2. stavba
Realizace: 11/2003 – 09/2004
Investor: Kraj Vysočina
Finanční objem: 9 606 000,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • příprava území
  • demolice stávajících objektů
  • odkopávky - 26 000 m3
  • násypy se zhutněním - 21 000 m3
  • sanace podkladních vrstev

AKTUALITY

Obchvat Nové Veselí

Stavíme pro vás 5km dlouhý obchvat Nového Veselí
AQUASYS - obchvat Nové Veselí

I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka

Výstavba přeložky silnice I/19 v úseku mezi stávajícím dočasným napojením místní komunikace průmyslové zóny města Žďáru nad Sázavou se silnicí III/35421 a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice pokračovala dle schváleného harmonogramu i v uplynulém období.

Obchvat I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na stavbě obchvatu města Žďáru nad Sázavou – Mělkovice.

Cyklostezka Ostrov nad Oslavou

V měsíci prosinci jsme dokončili stavbu "Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou".

Místní komunikace v obci Cikháj

V první polovině září jsme dokončili terénní úpravy u nově provedených místních komunikací v obci Cikháj.

Dokončení stavby

Předání stavby „I/23 Vladislav-Studenec
» Více