REFERENCE

I/23 – Vladislav – Studenec – sanace svahu
Realizace: 10/2010 – 12/2010
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Finanční objem: 3 685 782,- Kč
I/38 Moravské Budějovice - obchvat
Realizace: 08/2008 – 06/2009
Investor: Swietelsky, stavební s.r.o.
Finanční objem: 4 960 490,- Kč
I-34 Česká Bělá - obchvat
Realizace: 07/2008 – 11/2008
Investor: Eurovia CS, a.s
Finanční objem: 6 050 066,- Kč
Cyklistická stezka Žďár nad Sázavou – Polnička, 1. a 2. etapa
Realizace: 08/2006 – 10/2006
Investor: COLAS CZ, a.s.
Finanční objem: 5 403 956,- Kč
Oprava pěších cest při ZŠ Žernosecká, Praha 8
Realizace: 07/2009 – 07/2009
Investor: Úřad městské části Praha 8
Finanční objem: 4 000 000,- Kč
Výstavba polních cest C 30, C 35 a C 36 včetně IP 29 v k.ú. Skrbeň
Realizace: 02/2008 – 11/2008
Investor: Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Olomouc
Finanční objem: 4 637 925,- Kč
Oprava místních komunikací v obci Jemnice
Realizace: 07/2008 – 11/2008
Investor: Městys Strážek
Finanční objem: 9 378 631,- Kč
Silnice I/4 Nová Houžná - Hliniště
Realizace: 08/2004 – 09/2006
Investor: Ředitelství silnic a dálnic Praha, správa České Budějovice
Finanční objem: 47 435 165,- Kč
Silnice II/360, Velké Meziříčí obchvat - 2. stavba
Realizace: 11/2003 – 09/2004
Investor: Kraj Vysočina
Finanční objem: 9 606 000,- Kč
Přeložka silnice II/360 Třebíč, ulice Rafaelova II
Realizace: 04/2001 – 08/2002
Investor: Ředitelství silnic a dálnic Praha
Finanční objem: 11 987 000,- Kč
AKTUALITY

Obchvat Nové Veselí

Stavíme pro vás 5km dlouhý obchvat Nového Veselí
AQUASYS - obchvat Nové Veselí

I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka

Výstavba přeložky silnice I/19 v úseku mezi stávajícím dočasným napojením místní komunikace průmyslové zóny města Žďáru nad Sázavou se silnicí III/35421 a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice pokračovala dle schváleného harmonogramu i v uplynulém období.

Obchvat I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na stavbě obchvatu města Žďáru nad Sázavou – Mělkovice.

Cyklostezka Ostrov nad Oslavou

V měsíci prosinci jsme dokončili stavbu "Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou".

Místní komunikace v obci Cikháj

V první polovině září jsme dokončili terénní úpravy u nově provedených místních komunikací v obci Cikháj.

Dokončení stavby

Předání stavby „I/23 Vladislav-Studenec
» Více