render('mapa.phtml')*/?>

Přeložka silnice II/360 Třebíč, ulice Rafaelova II

Přeložka silnice II/360 Třebíč, ulice Rafaelova II
Realizace: 04/2001 – 08/2002
Investor: Ředitelství silnic a dálnic Praha
Finanční objem: 11 987 000,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • příprava území
  • odkopávky a přesuny zemin - 180 000 m3
  • násypy se zhutněním

AKTUALITY

Obchvat Nové Veselí

Stavíme pro vás 5km dlouhý obchvat Nového Veselí
AQUASYS - obchvat Nové Veselí

I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka

Výstavba přeložky silnice I/19 v úseku mezi stávajícím dočasným napojením místní komunikace průmyslové zóny města Žďáru nad Sázavou se silnicí III/35421 a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice pokračovala dle schváleného harmonogramu i v uplynulém období.

Obchvat I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na stavbě obchvatu města Žďáru nad Sázavou – Mělkovice.

Cyklostezka Ostrov nad Oslavou

V měsíci prosinci jsme dokončili stavbu "Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou".

Místní komunikace v obci Cikháj

V první polovině září jsme dokončili terénní úpravy u nově provedených místních komunikací v obci Cikháj.

Dokončení stavby

Předání stavby „I/23 Vladislav-Studenec
» Více