Obchvat I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice

27.04.2015

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na stavbě obchvatu města Žďáru nad Sázavou – Mělkovice.

Předmětem stavby je výstavba přeložky silnice I/19 ve Žďáru nad Sázavou v úseku mezi stávajícím dočasným napojením místní komunikace průmyslové zóny města se silnicí III/35421 a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice. Vybudováním přímého dopravního napojení průmyslové zóny na silnici I/19 podstatně zlepší dopravní obslužnost průmyslové zóny a eliminuje negativní vlivy z těžké dopravy na obyvatele města. Po provedené skrývce ornice s uložením na deponii probíhají stavební práce – těžba zeminy na úroveň pláně, z které bude následně provedeno odkanalizování vlastní komunikace. 


AKTUALITY

Obchvat Nové Veselí

Stavíme pro vás 5km dlouhý obchvat Nového Veselí
AQUASYS - obchvat Nové Veselí

I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka

Výstavba přeložky silnice I/19 v úseku mezi stávajícím dočasným napojením místní komunikace průmyslové zóny města Žďáru nad Sázavou se silnicí III/35421 a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice pokračovala dle schváleného harmonogramu i v uplynulém období.

Obchvat I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na stavbě obchvatu města Žďáru nad Sázavou – Mělkovice.

Cyklostezka Ostrov nad Oslavou

V měsíci prosinci jsme dokončili stavbu "Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou".

Místní komunikace v obci Cikháj

V první polovině září jsme dokončili terénní úpravy u nově provedených místních komunikací v obci Cikháj.

Dokončení stavby

Předání stavby „I/23 Vladislav-Studenec
» Více