Místní komunikace v obci Cikháj

20.09.2013

V první polovině září jsme dokončili terénní úpravy u nově provedených místních komunikací v obci Cikháj, abychom následně mohli celou stavbu úspěšně předat ke kolaudaci. Jedná se zejména o povrchy z penetračního makadamu a vibrovaného štěrku, které byly položeny na přelomu srpna a záři. Součástí výstavby bylo i dětské hřiště s herními prvky a k němu přilehlé parkovací stání. Část komunikací se neobešla bez nutné drenáže a povrchového odvodnění. Došlo také k rekonstrukci stávajícího dříve nevyhovujícího propustku pod komunikací.


AKTUALITY

Obchvat Nové Veselí

Stavíme pro vás 5km dlouhý obchvat Nového Veselí
AQUASYS - obchvat Nové Veselí

I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka

Výstavba přeložky silnice I/19 v úseku mezi stávajícím dočasným napojením místní komunikace průmyslové zóny města Žďáru nad Sázavou se silnicí III/35421 a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice pokračovala dle schváleného harmonogramu i v uplynulém období.

Obchvat I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na stavbě obchvatu města Žďáru nad Sázavou – Mělkovice.

Cyklostezka Ostrov nad Oslavou

V měsíci prosinci jsme dokončili stavbu "Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou".

Místní komunikace v obci Cikháj

V první polovině září jsme dokončili terénní úpravy u nově provedených místních komunikací v obci Cikháj.

Dokončení stavby

Předání stavby „I/23 Vladislav-Studenec
» Více