render('mapa.phtml')*/?>

I/23 – Vladislav – Studenec – sanace svahu

I/23 – Vladislav – Studenec – sanace svahu
Realizace: 10/2010 – 12/2010
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Finanční objem: 3 685 782,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • realizace odvodnění komunikace nad svahem
  • odfrézování stávajícího asfaltobetonového krytu
  • odtěžení a odvoz sesutého svahu
  • zřízení podkladových vrstev
  • stabilizace svahu geosyntetiky
  • zřízení nových podkladových vrstev vozovky
  • realizace nových vrstev z asfaltového betonu

AKTUALITY

Obchvat Nové Veselí

Stavíme pro vás 5km dlouhý obchvat Nového Veselí
AQUASYS - obchvat Nové Veselí

I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka

Výstavba přeložky silnice I/19 v úseku mezi stávajícím dočasným napojením místní komunikace průmyslové zóny města Žďáru nad Sázavou se silnicí III/35421 a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice pokračovala dle schváleného harmonogramu i v uplynulém období.

Obchvat I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na stavbě obchvatu města Žďáru nad Sázavou – Mělkovice.

Cyklostezka Ostrov nad Oslavou

V měsíci prosinci jsme dokončili stavbu "Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou".

Místní komunikace v obci Cikháj

V první polovině září jsme dokončili terénní úpravy u nově provedených místních komunikací v obci Cikháj.

Dokončení stavby

Předání stavby „I/23 Vladislav-Studenec
» Více