I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka

18.08.2015

Výstavba přeložky silnice I/19 v úseku mezi stávajícím dočasným napojením místní komunikace průmyslové zóny města Žďáru nad Sázavou se silnicí III/35421 a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice pokračovala dle schváleného harmonogramu i v uplynulém období. Nadále pokračovaly zemní práce na objektu So 101 Silnice I/19 – přeložka a byla rovněž kompletně realizována pokládka dešťové kanalizace včetně napojení horských vpustí v rámci SO 301 Kanalizace silnice I/19. V měsíci červenci byly zahájeny stavební práce též na SO 103 Úprava křižovatky pro napojení v ZÚ, kde proběhlo frézování stávající vozovky, odstranění podkladních vrstev a nyní zde probíhají sanační práce zemní pláně. Na další období je již plánována pokládka jednotlivých konstrukčních vrstev, včetně asfaltových, pokládka příkopových žlabů, zřízení zemních krajnic a následné ohumusování svahů.


AKTUALITY

Obchvat Nové Veselí

Stavíme pro vás 5km dlouhý obchvat Nového Veselí
AQUASYS - obchvat Nové Veselí

I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka

Výstavba přeložky silnice I/19 v úseku mezi stávajícím dočasným napojením místní komunikace průmyslové zóny města Žďáru nad Sázavou se silnicí III/35421 a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice pokračovala dle schváleného harmonogramu i v uplynulém období.

Obchvat I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na stavbě obchvatu města Žďáru nad Sázavou – Mělkovice.

Cyklostezka Ostrov nad Oslavou

V měsíci prosinci jsme dokončili stavbu "Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou".

Místní komunikace v obci Cikháj

V první polovině září jsme dokončili terénní úpravy u nově provedených místních komunikací v obci Cikháj.

Dokončení stavby

Předání stavby „I/23 Vladislav-Studenec
» Více