render('mapa.phtml')*/?>

Cyklistická stezka Žďár nad Sázavou – Polnička, 1. a 2. etapa

Cyklistická stezka Žďár nad Sázavou – Polnička, 1. a 2. etapa
Realizace: 08/2006 – 10/2006
Investor: COLAS CZ, a.s.
Finanční objem: 5 403 956,- Kč
Místo: Mapa

Prováděné práce:

  • sejmutí ornice a odstranění náletových dřevin
  • realizace zářezů a odvodnění
  • zřízení podkladových vrstev tělesa
  • zřízení nových podkladových vrstev vozovky ze štěrkodrti

AKTUALITY

Obchvat Nové Veselí

Stavíme pro vás 5km dlouhý obchvat Nového Veselí
AQUASYS - obchvat Nové Veselí

I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka

Výstavba přeložky silnice I/19 v úseku mezi stávajícím dočasným napojením místní komunikace průmyslové zóny města Žďáru nad Sázavou se silnicí III/35421 a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice pokračovala dle schváleného harmonogramu i v uplynulém období.

Obchvat I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice

V měsíci dubnu jsme zahájili stavební práce na stavbě obchvatu města Žďáru nad Sázavou – Mělkovice.

Cyklostezka Ostrov nad Oslavou

V měsíci prosinci jsme dokončili stavbu "Cyklostezka Ke Hřbitovu Ostrov nad Oslavou".

Místní komunikace v obci Cikháj

V první polovině září jsme dokončili terénní úpravy u nově provedených místních komunikací v obci Cikháj.

Dokončení stavby

Předání stavby „I/23 Vladislav-Studenec
» Více